Katedra Architektury Krajobrazu

KAK baner logo2_

Historia

"Dawne parkoznawstwo, dzisiejsza architektura krajobrazu – wyrosły na gruncie wielowiekowej tradycji planowania ogrodów i parków. W Polsce prekursorem nauczania na poziomie wyższym i kształcenia adeptów tego zawodu była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie, a ostatecznie na warszawskim Ursynowie – w dawnym majątku Juliana Ursyna Niemcewicza, wcześniejszej XVIII-wiecznej „Rozkoszy”. Tak narodziła się tzw. „ursynowska szkoła architektury krajobrazu”.

Profil szkoły kształtowało kilka generacji wybitnych twórców, którzy przyczynili się do rozwoju architektury krajobrazu na SGGW i w Polsce. Te niekwestionowane osobowości pozostawiły po sobie szereg doskonałych realizacji, reprezentujących najwyższe standardy. Obiekty te funkcjonują do dzisiaj, skutecznie wzbogacając krajobraz oraz miejskie systemy przyrodnicze. Z kolei liczne opracowania teoretyczne Ich autorstwa stanowią fundament dla dalszych dociekań w obrębie dyscypliny architektury krajobrazu."

 • źródło cytatu

  Łukaszkiewicz, J., Fortuna-Antoszkiewicz, B., & Rosłon-Szeryńska, E. (2019). Ursynowska szkoła architektury krajobrazu – mistrzowie i ich dzieło Cz. 1. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura18(1), 133–146.

banner front1

Dzieła architektury krajobrazu - parki, ogrody, całe fragmenty krajobrazu - mimo, że w przeciwieństwie np. do obiektów architektonicznych podlegają dynamicznym procesom zmian a nawet znacznym przekształceniom (rozwój roślinności, zmiany sposobu zagospodarowania) – stanowią, wraz z upływającym czasem, trwałą wartość społeczną i odzwierciedlenie trendów oraz sposobów myślenia w kolejnych dziesięcioleciach - o ładzie przestrzennym, o funkcjonowaniu i organizowaniu przestrzeni, o życiu minionych pokoleń.

 • ciąg dalszy

  Nie jest przypadkiem, że początek XX w. wraz z rozwojem nowoczesnych teorii w urbanistyce (np. Howard, 1902; Le Corbusier, 1923; Tołwiński, 1937, 1939, 1963; Lynch 1960; Schultz 1971) stał się w wielu krajach na całym świecie – szczególnie w USA, Europie i Ameryce południowej – czasem narodzin nowej dyscypliny związanej z kształtowaniem przestrzeni – architektury krajobrazu, której prekursorem (w tym autorem nazwy – ang. landscape architecture) był Frederick Law Olmsted, wybitny projektant parków w USA drugiej połowy XIX w (np. Rybczyński, 2000).

  W Polsce narodziny architektury krajobrazu w dwudziestoleciu międzywojennym w specyficzny sposób wiązały się także z odrodzeniem Państwa Polskiego po długim okresie 123 lat zaborów i wielką potrzebą zatrudnienia specjalistów, zajmujących się zawodowo i profesjonalnie rodzimym krajobrazem – zurbanizowanym i otwartym – często zaniedbanym, a wręcz zdewastowanym rabunkową gospodarką zaborców. Sama architektura krajobrazu, określana pierwotnie jako parkoznawstwo, wyrosła na gruncie kultywowanej w Polsce wielowiekowej tradycji planowania ogrodów i parków – miejsc przeznaczonych do wypoczynku i kontemplowania piękna zapisanego w naturze. W dwudziestoleciu międzywojennym prekursorem nauczania na poziomie wyższym i kształcenia adeptów tego zawodu stała się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie, a ostatecznie na warszawskim Ursynowie – w dawnym majątku Juliana Ursyna Niemcewicza, wcześniejszej XVIII-wiecznej „Rozkoszy” (rys. 1-2). Tak narodziła się warszawska tzw. „ursynowska” szkoła architektury krajobrazu.

  źródło:

  Łukaszkiewicz, J., Fortuna-Antoszkiewicz, B., & Rosłon-Szeryńska, E. (2019). Ursynowska szkoła architektury krajobrazu – mistrzowie i ich dzieło Cz. 1. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura18(1), 133–146.

banner front2
ursynow1

Kolekcje bylin na terenie parku w Ursynowie - w tym miejscu stoi obecnie pawilon 13 tzw. "Blaszak"; w tle - budynek nr 8 (tzw. "Stary Ogrodniczy")

Widok

Widok "Starego Ursynowa" - lata 60-te XX w

Kolekcje krzewów - widok od strony Auli Kryształowej; w tle - budynek nr 8 (tzw.

Kolekcje krzewów - widok od strony Auli Kryształowej; w tle - budynek nr 8 (tzw. "Stary Ogrodniczy")

Organizacja ursynowskiej szkoły architektury krajobrazu - schemat zmian jednostek organizacyjnych w czasie

Organizacja ursynowskiej szkoły architektury krajobrazu - schemat (oprac. dr Jan Łukaszkiewicz)