Katedra Architektury Krajobrazu

Badania

 • Opracowania studialno-projektowe

  Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów przyległych do trasy tramwajowej na Gocław w rejonie Kanału Wystawowego w Warszawie. Cz. I. Wariantowa koncepcja zagospodarowania terenu (III warianty). 2017

  Zamawiający: TRAMWAJE WARSZAWSKIE sp. z o.o.
  Wykonawca KAK: Łukaszkiewicz J., Fortuna-Antoszkiewicz B., Myjak-Sokołowska E., Botwina J.

  Koncepcja zagospodarowania trasy tramwajowej na Gocław w rejonie Kanału Wystawowego. Cz. II. Raport z konsultacji społecznych. 2017

  Zamawiający: TRAMWAJE WARSZAWSKIE sp. z o.o.
  Wykonawca KAK: Łukaszkiewicz J., Fortuna-Antoszkiewicz B., Myjak-Sokołowska E., Botwina J.
  Dostęp: http://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/raport-z-konsultacji-spolecznych-kanal-wystawowy

  Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów przyległych do trasy tramwajowej na Gocław w rejonie Kanału Wystawowego w Warszawie. Cz. III. Docelowa koncepcja zagospodarowania terenu. 2018

  Zamawiający: TRAMWAJE WARSZAWSKIE sp. z o.o.
  Wykonawca KAK: Łukaszkiewicz J., Fortuna-Antoszkiewicz B., Myjak-Sokołowska E., Botwina J.

  Ekspertyza przyrodniczo-krajobrazowa wraz z koncepcją zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego. Etap I: Odcinek dł. 1,0 km, ul. Modlińska-Osiedle ATAL Marina (sektor 1). 2015

  Zamawiający: PGNiG Termika S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
  Wykonawca KAK i in.: Fortuna-Antoszkiewicz B., Łukaszkiewicz J., Wiśniewski P., Klimaszewski K., Myjak-Sokołowska E., Botwina J., Szulczewska B., Pirowski A.

  Ekspertyza przyrodniczo-krajobrazowa wraz z koncepcją zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego. Etap II: Odcinek dł. 9,0 km, osiedle ATAL Marina-Rembelszczyzna (15 sektorów). 2016

  Zamawiający: PGNiG Termika S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
  Wykonawca KAK i in.: Fortuna-Antoszkiewicz B., Łukaszkiewicz J., Wiśniewski P., Klimaszewski K., Myjak-Sokołowska E., Botwina J., Szulczewska B., Pirowski A.

 • Opracowania ekofizjograficzne

  Atlas Ekofizjograficzny Warszawy, 2019 r.

  Dokument wymagany zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, wykonywany zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 r. jako element konieczny przy sporządzaniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – kluczowego dokumentu dla określenia kierunków rozwoju gminy;

  Wykonawca: Instytut Rozwoju Miast, SGGW, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Pod kierunkiem metodycznym SGGW: Prof. Barbary Szulczewskiej i koordynacji dr hab. Agaty Cieszewskiej.

  Udział KAK:  prof. dr hab. Barbara Szulczewska, dr hab. Agata Cieszewska, dr Joanna Adamczyk, dr Piotr Wałdykowski, dr hab. Renata Giedych, dr hab. Joanna Dudek – Klimiuk, dr Gabriela Maksymiuk, dr Marzena Suchocka, mgr inż. Maciej Wasilewski oraz dr hab. Piotr Sikorski prof. SGGW

  Dostęp: http://architektura.um.warszawa.pl/atlas-ekofizjograficzny
  Recenzowany jako wzorcowe, nowoczesne opracowanie w najnowszej literaturze przedmiotu

  Opracowanie Ekofizjograficzne Obszaru Metropolitalnego Warszawy, 2019 r. 

  Dokument wymagany zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, wykonywany zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 r. jako element konieczny przy sporządzaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy – kluczowego dokumentu dla określenia kierunków rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy;

  Wykonawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego; Pod kierunkiem metodycznym SGGW: Prof. Barbary Szulczewskiej, dr hab. Agaty Cieszewskiej, dr Joanny Adamczyk-Jabłońskiej
  Udział KAK:  prof. dr hab. Barbara Szulczewska, dr hab. Agata Cieszewska, dr Joanna Adamczyk, Jabłońska
  Dostęp: https://mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/WYDAWNICTWA/MAZOWSZE.%20Analizy%20i%20Studia/mais_52/mais_52.pdf

  Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Mazowieckiego, 2018 r.

  Dokument wymagany zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, wykonywany zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 r. jako element konieczny przy sporządzaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa – kluczowego dokumentu dla określenia kierunków rozwoju województwa;

  Wykonawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Pod kierunkiem metodycznym SGGW: Prof. Barbary Szulczewskiej, dr hab. Agaty Cieszewskiej, dr Joanny Adamczyk-Jabłońskiej
  Udział KAK:  prof. dr hab. Barbara Szulczewska, dr hab. Agata Cieszewska, dr Joanna Adamczyk, Jabłońska
  Dostęp: https://mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/WYDAWNICTWA/MAZOWSZE.%20Analizy%20i%20Studia/mais_51/mais_51.pdf

 • Plany ochrony parków krajobrazowych

  Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody, zatwierdzane i wdrażane jako podstawa kształtowania przestrzeni terenu Parku oraz rozwoju funkcji gospodarczych na jego obszarze, wdrażany rozporządzeniem wojewody – czyli jako Akt Prawny

  Kozubowski Park Krajobrazowy, 2019 r., Operat Krajobrazowy

  Wykonawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, SGGW
  Udział KAK:  Operat Krajobrazowy: dr Agata Cieszewska, dr Joanna Dudek-Klimiuk, dr Renata Giedych, Prof. Barbara Szulczewska, dr Joanna Adamczyk, dr Piotr Wałdykowski, dr Gabriela Maksymiuk, mgr Maciej Wasilewski  

  Kielecko-Chęciński PK, 2009 r., Operat Zagospodarowania Przestrzennego, Operat Turystyczny

  Wykonawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, SGGW
  Udział KAK:  Operat Zagospodarowania Przestrzennego: dr Renata Giedych, dr Agata Cieszewska, dr Joanna Dudek-Klimiuk, Operat Turystyczny: dr Agata Cieszewska

  Bolimowski Park Krajobrazowy, 2006 r., Operat Zagospodarowania Przestrzennego, Operat Turystyczny

  Wykonawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, SGGW
  Udział KAK:  Operat Zagospodarowania Przestrzennego: dr Renata Giedych, dr Agata Cieszewska, dr Joanna Dudek-Klimiuk, Operat Turystyczny: dr Agata Cieszewska

  Chojnowski Park Krajobrazowy, 2006 r., Operat Zagospodarowania Przestrzennego, Operat Turystyczny

  Wykonawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, SGGW
  Udział KAK:  Operat Zagospodarowania Przestrzennego: dr Joanna Dudek-Klimiuk,    dr Agata Cieszewska, Operat Turystyczny: dr Agata Cieszewska

  Brudzeński Park Krajobrazowy, 2006 r., Operat Zagospodarowania Przestrzennego, Operat Turystyczny

  Wykonawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, SGGW
  Udział KAK:  Operat Zagospodarowania Przestrzennego: dr Renata Giedych, dr Agata Cieszewska, dr Joanna Dudek-Klimiuk, Operat Turystyczny: dr Agata Cieszewska

 • Opracowania eksperckie

  Ocena i wycena usług ekosystemowych na wybranym obszarze Miasta Stołecznego Warszawy. 2020

  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
  Udział KAK i in.: dr inż. arch. kraj. Marzena Suchocka, dr Joanna Adamczyk, dr inż. arch. kraj. Magdalena Błaszczyk , dr Zbigniew Szkop, dr inż. arch. kraj. Agnieszka Gawłowska, dr inż. arch. kraj. Magdalena Wojnowska-Heciak, mgr inż. arch. kraj. Karolina Kais, mgr inż. arch. kraj. Joanna Kosno-Jończy

  Standardy kształtowania zieleni Warszawy – Zał. nr 7. do Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. dla m.st. Warszawy. Uchwała Nr XXXVIII/973/2016 Rady m. st. Warszawy

  Zamawiający: ZZW, Miasto Stołeczne Warszawa
  Redakcja merytoryczna: BOROWSKI J., FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., ŁUKASZKIEWICZ J.
  Udział KAK: dr inż. arch. kraj. Beata Fortuna-Antoszkewicz, dr hab. inż. arch. kraj. Jan Łukaszkiewicz, dr inż. arch. kraj. Marzena Suchocka, dr inż. arch. kraj. Edyta Rosłon-Szeryńska
  Dostęp: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0012d003/vxkmgrptdbnredpqifeqbborigwphleo/Za%C5%82acznik7doPo%C5%9BStandardy.pdf