VIII Konferencja Naukowo-Techniczna NOWE KIERUNKI BADAŃ W INŻYNIERII ŚRODOWISKA, ENERGETYCE I GEODEZJI

21 – 23 wrzesień 2022 r.

URSZULIN