Studenci kierunku Architektura Krajobrazu zwycięzcami konkursu projektowego

Zwycięska koncepcja (rzut) na modernizację rynku w Kcyni autorstwa Studentów AK: inż. Mai Bogus, inż. Patrycji Olech oraz inż. Jakuba Lewandowskiego