“O czym szumią drzewa?” – zakończenie projektu

Miejsce wydarzenia: SGGW