Wyniki konkursów SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską z zakresu architektury krajobrazu

Rok akademicki 2018/2019 
I nagroda: inż. arch. kraj. Michelle Mbazuigwe
Tytuł pracy: Projekt modernizacji ulicy Środkowej w Warszawie w formie woonerfu
Promotor: dr inż. Jan Łukaszkiewicz,
Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW

Rok akademicki 2019/2020
II nagroda: inż. arch. kraj. Bartosz Wojtasik
Tytuł pracy: “Projekt ogrodu szkolnego przy SP 107 im. Bronisława Malinowskiego w Warszawie
Promotor: dr inż. Joanna Dudek-Klimiuk
Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW