MGR-AK-20/21 nagrodzone prace

Prezentujemy wykaz nagrodzonych prac