Katedra Architektury Krajobrazu

Współpraca

 • Więcej na ten temat

  • Program ambasady USA  FLEX Alumni Poland Mentoring Program 2020/2021 (mentor – pracownik KAK)
  • Program ambasady USA Careers of the Future, wykład: Adaptacja do zmian klimatu (pracownik KAK), XII 2021 r.
  • Polski Multimedialny Raport Klimatyczny – TOGETAIR 2021, org. Fundacja „Czyste Powietrze” (udział pracowników KAK)
  • Konkurs dla miast: Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, edycja 2021 (Komisja konkursowa – pracownik KAK)
 • Więcej na ten temat

  • Firmy projektowo-realizacyjne (np. firma GCL, HB-System Michałowice)
  • Placówki naukowe (np. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach);
  • Placówki kultury (np. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Warszawy, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie)
  • Zarządy obszarów chronionych (np. Kampinoski Park Narodowy)
  • Jednostki samorządu terytorialnego (np. Urząd m.st. Warszawy, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Urząd Miejski w Pszczynie i Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., Gmina Łomianki)
  • Inne (np. Ambasada USA w Warszawie, Centrum UNEP/GRID – Warszawa)
 • Więcej na ten temat

  • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie w ramach programu PULCHRA Horizon 2020 Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation
  • 4 warsztaty dla 66 uczniów liceum w Opocznie w ramach tematu Zielone światło dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza [KAK we współpracy z Centrum UNEP/GRID – Warszawa i Politechniką Warszawską, Wydział Geodezji i Kartografii, II 2021 r.]
  • Warsztaty Zielona infrastruktura – elementy i funkcje – dla II Liceum Ogólnokształcącego Mikołaja Kopernika w Łowiczu, VI 2021 r.
 • Więcej na ten temat

  • Wykład dla Pol. Tow. Nauk Ogrodniczych: Środowisko i edukacja – wiodące trendy w parkach i ogrodach, III 2021 (pracownik KAK)
  • IV Kongres Czystego Powietrza, Warszawa 10-11 marca 2021 r., wykład: Znaczenie terenów zieleni miejskiej w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu smogiem (pracownik KAK)
  • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) 16-22 IX 2021 r., Warszawa, debata on-line 21 IX 2021 r. pt: TRAMWAJ – ZIELEŃ – MIASTO – Jak tramwaje mogą wpłynąć na jakość życia w mieście?, org. Tramwaje Warszawskie S.A., wykład: Zielone korytarze tramwajowe w zrównoważonym transporcie Warszawy (pracownik KAK)
  • Cykl W koronach miasta – spacery dendrologiczne, org. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy: spotkania w wybranych parkach Warszawy z wykładem dot. dendroflory i historii obiektu – dla mieszkańców miasta [ok. 900 uczestników], VIII-X 2021 r., org. Polskie Tow. Dendrologiczne, ZZW (udział pracowników KAK)
  • XXV Festiwal Nauki – Warszawa 2021 – wykłady, wycieczki terenowe, warsztaty (pracownicy KAK)
 • Więcej na ten temat

  • University of Wageningen
  • Swedish University of Agricultural Sciences
  • Purdue University 
  • ECLAS, Program LE:Notre
  • Purdue University, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, West Lafayette, In, USA: w 1995 r. wymiana pracowników PU i SGGW
  • Norwegian Institute of Urban and Regional Research, Oslo, Norwegia – 1994
  • Study Tour – Urban Planning and Community Development: An Exchange 
   of Ideas and Experience Between East-Central Europe and Tennesse; USA.
  • Manchester – Leicester – Milton Keynes, Wielka Brytnia -1992
  • Royal Horticultural Society Garden Wisley k/Londynu – 1990 – 1991
  • Study Tour – Urban Planning and Management; Londyn – Glasgow – 1990
  • Course on Environmental Impact Assessment Aberdeen, Wielka Brytania -1988
  • Michigan State University, The College of Agriculture and Natural Resources (CANR),The School of Planning, Design and Construction (SPDC). East Lansing, MI, USA : współpraca w latach 1980 – 1985: kilkakrotne pobyty studentów amerykańskich w SGGW; kilkakrotne staże pracowników MSU w SGGW; kilkakrotne staże pracowników SGGW w MSU.
  • Uniwersytet Leśny w Sofii, Wydział Ekologii i Architektury Krajobrazu (obecna nazwa wydziału), Kliment Ohridski Street 10, Sofia 1756, Bułgaria: współpraca w latach 1969 – 1974: wymiana studentów; staże pracowników Uniwersytetu Leśnego realizowane w SGGW