Katedra Architektury Krajobrazu

KAK baner logo2_

Aktualności

Katedra Architektury Krajobrazu

Wystawa Mgr-AK-20/21

NATURA - INSPIRACJA - TEMAT to tytuł tegorocznej Wystawy Mgr-AK-20/21, stanowiącej przegląd najlepszych prac magisterskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu SGGW w Warszawie. Zapraszamy na wernisaż!

mgrAK 2016