Katedra Architektury Krajobrazu

Aktualności

Katedra Architektury Krajobrazu

Warszawski Indeks Różnorodności Biologicznej

WIRB - Warszawski Indeks Różnorodności Biologicznej, mający na celu usprawnienie systemu zarządzania ochroną środowiska został opracowany przy współudziale zespołu z KAK, SGGW.

WIRB