Budowa i pielęgnowanie obiektów arch. kraj. – ćw. terenowe

Rokrocznie podczas 6. semestru letniego studiów inżynierskich w Katedrze Architektury Krajobrazu realizowane są planowe ćwiczenia terenowe z przedmiotu kierunkowego „Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu”

 

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie z metodami i współczesnymi technologiami w zakresie wykonawstwa i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Podczas zeszłorocznej edycji tych ćwiczeń (2021 rok) nasi studenci, po długim okresie pracy zdalnej wymuszonej pandemią, bardzo chętnie brali udział w zajęciach terenowych, które odbywały się w wybranych obiektach architektury krajobrazu na terenie Warszawy.

  • Czytaj więcej

    Realizowane tematy ćwiczeń terenowych (zespołowo lub indywidualnie) obejmują m.in.: inwentaryzacje dendrologiczne, inwentaryzacje nawierzchni, elementów małej architektury ogrodowej i wyposażenia, zapoznanie z praktycznymi aspektami zastosowania materiałów budowlanych oraz technologii wykonawczych w obiektach arch. krajobrazu, naukę wybranych zabiegów pielęgnacji roślin i roślinnych form przestrzennych / zapoznanie z podstawowymi problemami realizacyjnym w ramach budowy obiektów architektury krajobrazu oraz przebiegu inwestycji oraz wskazanie charakterystycznych problemów występujących w kształtowaniu porealizacyjnym obiektów architektury krajobrazu.

Ćwiczenia terenowe 2021 - foto-relacja